Maj 2015

Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie prawa przeciwko Niemcom

Szanowni Państwo, 

Wczoraj, tj. 19.05.2015r. Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie unijnego prawa przeciwko Niemcom w sprawie stosowania przepisów o płacy minimalnej w sektorze transportu.
 
Komisja wystosowała do władz niemieckich wstępne upomnienie, co jest pierwszym etapem procedury o naruszenie prawa UE. Niemcy mają dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi. Jeśli Niemcy nie usuną uchybienia, procedura ta może w ostateczności skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 
W komunikacie KE zaznacza, że w pełni popiera wprowadzenie w Niemczech ustawowej płacy minimalnej. "Komisja uważa jednak, że zastosowanie ustawy o płacy minimalnej do wszystkich operacji transportowych na terenie Niemiec w nieproporcjonalny sposób ogranicza swobodę świadczenia usług i wolny przepływ dóbr".

skrajnie niekorzystne rozstrzygnięcia sądowe dotyczące delegowania za granicę

Szanowni Państwo!

W ostatnich miesiącach sądy powszechne na masową skalę przyznają rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który:

DELEGOWANIE OPIEKUNEK DO NIEMIEC: PILNE!!! najnowsza, niekorzystna zmiana interpretacji ZUS. PILNE!!!

Szanowni Państwo!

ZUS w ostatnich tygodniach coraz częściej kwestionuje sposób ustalania podstawy wymiaru składek w branży opieki.

Ostatnio na przykład, jeden z oddziałów ZUS jednoznacznie stwierdził, że nie mowy o zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku odprowadzania składek od diet z tytułu podróży służbowej.

Firma dotknięta zmianą interpretacji prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług opiekuńczych w Polsce i na terenie innych państw Unii Europejskiej. W tym celu zawiera umowy zlecenia z opiekunami mającymi miejsce zamieszkania w kraju. Przedsiębiorca wypłaca zleceniobiorcom wynagrodzenie oraz diety.

Zdaniem ZUS w tego typu przypadkach wypłacane opiekunom diety są fikcją i przedsiębiorca nie może wyłączyć ich z podstawy wymiaru składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, że w takim przypadku, wyłączenie z podstawy wymiaru składek wskazane w § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nie ma zastosowania i należy odprowadzać składki przynajmniej od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi aktualnie 3.959,00 PLN.

delegowanie pracowników do Francji - strategiczne narady w Haut-Médoc, Saint-Émilion i nad Loarą

W dniach od 28.04 do 03.05.2015 r. odbyły się w winnicach południowo-zachodniej Francji liczne spotkania polskich przedsiębiorców z francuskimi zleceniodawcami. Merytoryczną oprawę zapewniła Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com), a o wikt i opierunek zadbali właściciele najznamienitszych zamków południowo-zachodniej Francji – wyremontowanych przez członków IPP. Spotkania z firmami francuskimi oraz z przedsiębiorcami rumuńskimi i portugalskimi były okazją do wymiany poglądów na retorsje, jakie należy wprowadzić wobec Francji za dyskryminującą ustawę Loi Savary. Podczas jednego ze spotkań Prezes IPP Tomasz Major pogratulował Panu Benoit Roch objęcia funkcji Przedstawiciela IPP we Francji oraz życzył wielu sukcesów w obronie polskich firm na terenie Francji. Wszystkie spotkania odbywały się w kordialnej, merytorycznej atmosferze. Codzienne wspólne degustacje najlepszych win francuskich przypieczętowały liczne relacje biznesowe. 

współpraca polskich firm z przedsiębiorcami z Kraju Basków

W dniu 27.04.2015 odbyło się w San Sebastian spotkanie władz IPP (www.ipp.org.pl) i Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) z baskijską organizacją partnerską. Spotkanie poprzedzone zostało dwoma dniami spotkań B2B, podczas których wiodące polskie firmy delegujące mogły przy okazji wizyt w winnicach północno-zachodniej Hiszpanii nawiązać owocne kontakty z partnerami z Półwyspu Iberyjskiego.

spotkanie w Nicei poświęcone delegowaniu Polskich pracowników do Francji i Belgii

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. odbyła się strategiczna narada władz Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji wspierającej polskie firmy delegujące pracowników do UE z władzami Europejskiego Zrzeszenia Małych i Średnich Przedsiębiorców. W spotkaniu wzięły najbardziej prężnie działające firmy delegujące oraz najbardziej aktywni odbiorcy polskich usług w UE. Spotkanie zainicjowała Kancelaria Brighton&Wood – wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy delegujące pracowników do Belgii i Francji. Podczas licznych narad oraz trwających do białego rana degustacji miejscowych win, serów oraz innych dań i trunków kuchni południowej Francji omówione zostały perspektywy działalności polskich firm na terenie Francji i krajów Beneluksu.

ZUS szuka pieniędzy w firmach kierujących za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

Szanowni Państwo!
W ostatnich tygodniach ZUS rzucił przeciwko polskim firmom delegującym za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców nadzwyczajne siły. Inspektorzy ZUS wspierani przez Państwową Inspekcję Pracy doprowadzają do niekorzystnych dla firm przypisów składek z tytułu:

delegowanie do Niemiec: najnowsze wyjaśnienia niemieckich urzędów korzystne dla polskich firm; pozyskiwanie nowych zleceń od niemieckich kontrahentów

Szanowni Państwo!

Kancelaria Brighton&Wood, wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy delegujące personel za granicę, przekazała nam najnowsze, wydane niedawno wyjaśnienia niemieckich władz dotyczące minimalnego wynagrodzenia w Niemczech. Są one w kilku punktach niezwykle korzystne dla polskich firm. Dotyczą m.in. kwalifikacji diet i innych podobnych płatności oraz kwater pracowniczych i możliwości dokonywania potrąceń.

Omówione zostanie także poluzowanie polityki kontrolnej przez niemieckie władze.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości nawiązywania współpracy z niemieckimi kontrahentami poprzez sieć kontaktów Izby Pracodawców Polskich. Od kwietnia 2015 roku swoje biuro w Krakowie i Warszawie ma największe zrzeszenie niemieckiego biznesu. Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) zrzesza aktualnie ponad 270 tysięcy niemieckich przedsiębiorców. Dają oni zatrudnienie na terenie Niemiec ponad 9 milionom osób. Na terenie Niemiec funkcjonuje ponad 300 biur BVMW. W najważniejszych krajach – partnerach biznesowych Republiki Federalnej Niemiec BVMW posiada własne biura. Od kwietnia 2015 roku funkcjonują dwa nowe biura BVMW w Polsce: w siedzibie Kancelarii Brighton&Wood w Warszawie oraz w budynku Izby Pracodawców Polskich i portalu www.delegowanie.pl w Krakowie (www.ipp.org.pl/cbz).

 „Z zrzeszeniem BVMW współpracujemy ściśle od ponad 10 lat w europejskich strukturach. W styczniu 2015 roku podjęliśmy decyzję o zacieśnieniu bilateralnej współpracy. Naszym niemieckim partnerom oddaliśmy do dyspozycji niemieckojęzyczny personel biura w Warszawie oraz w oddanym w 2015 roku biurowcu IPP i portalu Delegowanie.pl w Krakowie. Biuro w Warszawie mieści się w najstarszej, niezburzonej podczas zawieruchy wojennej kamienicy. Wyremontowała go dla nas w 2014 roku jedna z najstarszych niemieckich firm budowlanych – delegująca od wielu lat kilkaset osób na teren Niemiec. Biuro BVMW w Krakowie mieści się w oddanym do użytkowania w 2015 roku budynku Izby Pracodawców Polskich i portalu Delegowanie.pl (www.ipp.org.pl/cbz). Biurowiec zlokalizowany jest w najbardziej prestiżowej dzielnicy Krakowa. Gruntowną adaptację budynku przeprowadziła dla nas w 2014/2015 roku wiodąca polska firma budowlana działająca we Francji. Od wielu lat wspieramy polskie firmy działające na terenie UE. Oprócz niezawodnego wsparcia prawnego dajemy polskim przedsiębiorcom szerokie kontakty z kontrahentami zagranicznymi. Zacieśnienie współpracy z niemieckim zrzeszeniem BVMW wpisuje się w tą politykę. Z badań przeprowadzonych w 2014 roku wynika, że większość niemieckich zleceniodawców polskich firm to właśnie członkowie BVMW. Niemieckim firmom zapewnimy nie tylko wszechstronne wsparcie na polskim rynku, ale także rekomendujemy sprawdzone przez nas polskie firmy, które delegują pracowników za granicę.”

firma wnioskująca o A1 na podstawie art. 13.1 również musi prowadzić w Polsce znaczącą działalność - wyrok polskiego sądu

Szanowni Państwo! 

Wszystkie firmy świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej delegujące do wykonywania tych usług swoich pracowników, aby uzyskać z ZUS zaświadczenia A1, muszą spełnić szereg warunków. W szczególności uzyskanie A1 w trybie art. 12.1 rozporządzenia 883/2004 jest obwarowane wieloma trudnymi do spełnienia kryteriami. Dlatego też wiele firm stara się uzyskać A1 na podstawie art. 13.1 (tzw. A1 „na dwa kraje”). 

Niestety, sądy rozpatrujące odwołania od decyzji odmownych ZUS wydają coraz częściej wyroki z których wynika, że również w przypadku ubiegania się o A1 na podstawie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 firma musi prowadzić tzw. znaczącą działalność.