Grudzień 2016

Orędzie Noworoczne Prezesa IPP Tomasza Majora

Drodzy Państwo!

Mija kolejny rok delegowania przez polskie firmy. Był to rok niełatwy: w marcu Komisja Europejska zaproponowała rewizję Dyrektywy 96/71, od jesieni inspektorzy PIP i ZUS w sposób zmasowany dokonują na zlecenie zagranicznych instytucji kontroli w polskich firmach delegujących. Przez cały rok trwały intensywne audyty w polskich firmach na terenie Belgii i Francji. Późnym latem 2016 r. rząd Szydło znowelizował przepisy o podstawie wymiaru składek zabierając każdej firmie delegującej kilka procent marży. Tuż przed świętami do gry wróciła Komisja Europejska proponując zaostrzenie przepisów o poświadczaniu formularzy A1, a w Belgii ogłoszono pakiet nowych przepisów o delegowaniu, które wyrzucą z sektora delegowania licznych polskich przedsiębiorców.

BARDZO WAŻNE!!! Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii powodują, że delegowanie dla 60% nie będzie możliwe

Tuż przed świętami w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Ustawa przewiduje ograniczenie podmiotowe delegowania oraz nowe, bardzo uciążliwe formalności dla firm delegujących.

Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii 3/3: nowe obowiązki administracyjne dla polskich firm

Tuż przed świętami w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Ustawa przewiduje ograniczenie podmiotowe delegowania oraz nowe, bardzo uciążliwe formalności dla firm delegujących. 

W szczególności nowe przepisy przewidują, że polska firma będzie musiała posiadać na terenie Belgii przedstawiciela do kontaktów z lokalną administracją i do obsługi kontroli. 

Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii 2/3: obowiązek zerwania kontraktu z polską firmą

Tuż przed świętami w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Ustawa przewiduje ograniczenie podmiotowe delegowania oraz nowe, bardzo uciążliwe formalności dla firm delegujących. 

W szczególności nowe przepisy przewidują nowy dodatkowy mechanizm odpowiedzialności belgijskiego kontrahenta. Kontrahent belgijski, którego inspekcja poinformowała o nieprawidłowościach w zakresie delegowania będzie musiał zerwać kontrakt z polską firmą, pod rygorem drakońskich konsekwencji. 

Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii 1/3: ograniczenie podmiotowe delegowania

Tuż przed świętami w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Ustawa przewiduje ograniczenie podmiotowe delegowania oraz nowe, bardzo uciążliwe formalności dla firm delegujących. 

W szczególności nowe przepisy przewidują, że 

1) nie wolno będzie od 2017 roku delegować firmom nie prowadzącym na terenie Polski znaczącej działalności; 

2) nie wolno będzie od 2017 roku delegować pracowników, którzy nie pracują zwykle na terenie Polski. 

Delegowanie do Niemiec: nowe przepisy już w kwietniu

Bundesrat przyjął nowe przepisy o delegowaniu. Wchodzą one w życie już w kwietniu 2017 r. i będą dotyczyć wszystkich polskich firm delegujących do Niemiec. O przepisach informowaliśmy na seminariach online oraz na Konferencjach Praktyków Delegowania przez cały 2016 rok.

Wszystkie Aktualności, o których portal Delegowanie.pl informuje za pomocą bezpłatnej mobilnej aplikacji, omawiane są szczegółowo w każdy czwartek na spotkaniach online (www.delegowanie.pl/online) oraz zostaną również omówione na Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie w dniu 26.01.2017 r.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 7/7: wejście w życie nowych przepisów

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 6/7: automatyczna i błyskawiczna egzekucja zagranicznych składek przez ZUS

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 5/7: ekspresowe weryfikowanie i uchylanie poświadczonych formularzy A1 przez ZUS

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 4/7: Ograniczona ważność dokumentu A1

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.