Kwiecień 2017

Dokumentacja dla firm delegujących opiekunki do Niemiec; ZUS kwestionuje tzw. system zaliczkowy

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl komplet nowej dokumentacji dla branży opieki. Uwzględnia ona zmianę procedury poświadczania formularzy A1, która weszła w życie 1.4.2017 i dotyczy firm zawierających kilka umów cywilnoprawnych z wieloma podmiotami.

Dokumentacja uwzględnia też trudną sytuację firm opiekuńczych stosujących tzw. system zaliczkowy. Najnowsze interpretacje ZUS de facto podważają legalność rekomendowanego przez niektóre organizacje pracy tymczasowej systemu tzw. zaliczkowego. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na nielegalność i nieuczciwość tego systemu względem opiekunek. Teraz tą opinię podzielił ZUS. Przekazana dokumentacja umożliwia sprawne wyjście z systemu zaliczkowego i zastosowanie legalnych modeli delegowania opiekunek do Niemiec.

Dochodzenie od pracownika (zleceniobiorcy) składek w przypadku przypisu składek przez ZUS – interpretacja urzędowa

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl urzędową interpretację wyjaśniającą w/w zagadnienie.

Chodzi o sytuacje, gdy wskutek prawomocnej decyzji ZUS czy też wyroku sądowego nakazującego wsteczne opłacenie składek, pracodawca (zleceniodawca) opłaci je w całości. Powstaje wtedy pytanie, czy może on ubiegać się o pokrycie przez pracownika (zleceniobiorcę) tej części składek, które zgodnie z przepisami są finansowane przez ubezpieczonego. 

Właściwość miejscowa PUP do rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom - stanowisko MRPiPS

W ostatnich miesiącach wiele firm zgłaszało nam problem z rejestrowaniem oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia, w sytuacji gdy oświadczenie wystawiał utworzony i zgłoszony w KRS oddział Spółki będący jednocześnie pracodawcą/zleceniodawcą cudzoziemca.

Niektóre urzędy pracy odmawiały rejestracji takich oświadczeń twierdząc że powinien je wystawiać zawsze główny zakład (spółka-matka) i należy je rejestrować w PUP właściwym dla spółki macierzystej. 

Nowa procedura ZUS - A1 z art. 13.1 rozporządzenia 883/2004

Od 1 kwietnia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nową procedurę poświadczenia A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004. Nowa procedura wydłuża czas oczekiwania na formularze A1 nawet do miesiąca, a w wielu przypadkach utrudnia lub faktycznie uniemożliwia ich uzyskanie. 

Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl pismo ZUS wyjaśniające aspekty nowej procedury.

W celu uniknięcia komplikacji konieczne jest pilne dostosowanie dokumentacji i modeli delegowania w oparciu o art. 13 (delegowanie „na dwa kraje”, praca w kilku państwach).

Kwestie związane z nową procedurą poświadczania formularzy A1 z art. 13 omówione zostaną na bezpłatnym Spotkaniu Online dla firm już w najbliższy czwartek.

Natychmiastowe wsparcie prawne dla firm delegujących

W związku z nasilającymi się działaniami kontrolnymi w kraju i za granicą Portal Delegowanie.pl, Izba Pracodawców Polskich oraz Kancelaria Brighton&Wood zapewniają już od 1 kwietnia 2017 roku wszystkim firmom członkowskim IPP natychmiastowe i niebiurokratyczne wsparcie merytoryczne.

Wszystkim firmom członkowskim IPP zapewniony został błyskawiczny dostęp do: 

 1. dokumentacji modelowej dla pracowników delegowanych
 2. dokumentacji modelowej dla zleceniobiorców delegowanych
 3. dokumentacji modelowej dla opiekunek delegowanych do Niemiec
 4. weryfikacji stosowanej dokumentacji
 5. audytu działalności związanej z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników/pracowników tymczasowych/zleceniobiorców
 6. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w Polsce przez ZUS
 7. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w Polsce przez PIP
 8. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w Polsce przez administrację podatkową
 9. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na terenie Francji
 10. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na terenie Belgii
 11. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na terenie Niderlandów
 12. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na terenie Niemiec
 13. wsparcia w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w naszej firmie w Danii, Szwecji, Norwegii lub Finlandii
 14. uzyskania lub przedłużenia ważności zezwolenia na pracę tymczasową w Niemczech
 15. weryfikacji zawieranych i realizowanych w Niemczech kontraktów pod kątem nowych przepisów, które weszły w życie 1.4.2017 r.
 16. stałej obsługi firmy delegującej
 17. przedstawiciela do kontaktów z niemiecką administracją
 18. przedstawiciela do kontaktów z belgijską administracją
 19. przedstawiciela do kontaktów z francuską administracją.

Serwis dedykowany dla członków IPP dostępny jest tutaj: www.delegowanie.pl/serwis