Lipiec 2017

delegowanie pracowników budowlanych do Belgii: ważne wytyczne urzędowe dla polskich firm dot. zmiany przepisów od 1.7.2017

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Jeżeli działacie Państwo jako podwykonawca na obiektach lub kontraktach, które są lub były przedmiotem zamówień publicznych, prosimy o pilną weryfikację, czy nowe obowiązki Państwa nie dotyczą. Za ich niedopełnienie przewidziane są dotkliwe sankcje.

Kancelaria Brighton&Wood – wiodąca kancelaria obsługująca polskich przedsiębiorców działających na terenie Belgii przekazała portalowi www.Delegowanie.pl obszerne wytyczne urzędowe dla polskich firm dot. zmiany przepisów od 1.7.2017.  

Miejsce zamieszkania cudzoziemca kierowanego do pracy w Polsce i delegowanego do innego kraju członkowskiego UE

Zwracamy Państwa uwagę na konieczność dołożenia należytej staranności przy ustalaniu rzeczywistego miejsca zamieszkania cudzoziemców zatrudnianych w Polsce oraz cudzoziemców delegowanych do innych państw członkowskich UE. Dotyczy to w szczególności Ukraińców, Mołdawian, Białorusinów, ale także Rumunów, Bułgarów i Chorwatów.

Od miejsca zamieszkania zależą bardzo ważne aspekty transgranicznego zatrudnienia: status podatkowy, wysokość odprowadzanych zaliczek na podatki oraz to, czy dla takiego cudzoziemca można uzyskać formularz A1.

delegowanie pracowników budowlanych do Belgii: ważna zmiana przepisów od 1.7.2017

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe belgijskie przepisy regulujące m.in. działalność podwykonawców w sektorze publicznym.

Przewidują one obowiązek uzyskania specjalnego dopuszczenia w przypadku realizacji prac jako zagraniczny podwykonawca w sektorze budowlanym.

Jeżeli działacie Państwo jako podwykonawca na obiektach lub kontraktach, które są lub były przedmiotem zamówień publicznych, prosimy o pilną weryfikację, czy nowe obowiązki Państwa nie dotyczą. Za ich niedopełnienie przewidziane są dotkliwe sankcje.

Święty Graal Delegowania: Dokumentacja!

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami i zleceniobiorcami przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę.