Wrzesień 2018

Exit Tax od 1.1.2019 "uziemi" właścicieli oraz członków zarządów polskich firm, a także ich przyszłych spadkobierców - małżonków, partnerów, dzieci i wnuków

1.1.2019 roku wchodzi w życie tzw. Exit Tax. Jego celem i efektem będzie skuteczne uziemienie w Polsce właścicieli oraz członków zarządów polskich firm, a także ich przyszłych spadkobierców – małżonków, partnerów, dzieci i wnuków. 

Przewiduje on drastyczne opodatkowanie w wysokości nawet 19% aktywów m.in. w przypadku wyprowadzki za granicę. Od 1.1.2019 r. wyprowadzka z Polski, nawet na okres kilku miesięcy, wyjazd na studia lub nawet innego rodzaju długi wyjazd z Polski (powyżej 183 dni) zostaną ukarane konfiskacyjnym podatkiem od aktywów zlokalizowanych w Polsce. 

Korzystny dla polskich firm wyrok ETS dotyczący belgijskich przepisów/belgijskiej praktyki uznającej wydane przez ZUS A1 za nieważne

Kancelaria Brighton&Wood przekazała nam niedawno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący niezgodności z prawem UE (dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) przepisów belgijskich dopuszczających nieuznawanie zaświadczeń A1 wydawanych przez zagraniczne instytucje.

Wyrok jest bardzo korzystny dla polskich firm. 

Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec

Na rynku opieki domowej w Niemczech występuje od wielu lat szereg patologii. Kilka lat temu podsumował je Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood, Prezes IPP, ogłaszając listę Siedmiu Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec.

Fatalny w skutkach wyrok TSUE dotyczący zastępstwa pracowników delegowanych: zakaz delegowania w branżach stacjonarnych

W lutym 2018 r. informowaliśmy Państwa o opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w istotnej dla Polski sprawie dotyczącej zaświadczeń A1 i tzw. zastępowalności pracowników.

We wrześniu 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w tej sprawie – jest on niekorzystny z punktu widzenia firm oddelegowujących pracowników do tzw. prac stacjonarnych (wyrok dotyczy pracowników delegowanych w branżach stacjonarnych – produkcja, przemysł mięsny, logistyka etc.). 

Zakwaterowanie Ukraińców na koszt zleceniodawcy nie jest ich przychodem - kolejny korzystny wyrok sądowy przekazany IPP przez Kancelarię Brighton&Wood

Ostatnio zapadł kolejny korzystny wyrok sądu administracyjnego – tym razem dotyczy zakwaterowania Ukraińców pracujących na podstawie umowy zlecenia w Polsce. 

Spółka zatrudniająca Ukraińców wygrała spór z fiskusem dotyczący nieodpłatnych świadczeń. Sąd uznał, że jeśli firma  nie mogła znaleźć pracowników na miejscu, to zleceniodawcom z zagranicy nie musi doliczać do przychodów wartości darmowego noclegu. Bez sprowadzenia do pracy Ukraińców nie mogłaby bowiem wywiązać się z umów z kontrahentami. To ona sama, a nie Ukraińcy ma z tego korzyści. 

W Niemczech do 2025 r. wzrośnie zapotrzebowanie na dodatkowe 500 000 opiekunek: kluczowym graczem w zakresie delegowania polskich i ukraińskich opiekunek są polskie agencje opieki

Rynek opieki nad osobami starszymi w Niemczech cechuje się szybkim wzrostem, co związane jest ze zmianą struktury demograficznej ludności tego kraju. Podczas gdy pod koniec pierwszej dekady XXI wieku liczba ludności Niemiec wynosiła niecałe 82 miliony, w 2030 r. wynosić będzie już tylko niewiele ponad 75 milionów. Oznacza to nadchodzący spadek liczby ludności o wiele milionów.

Za zmianami w liczbie ludności podążają także zmiany w jej strukturze. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku liczba osób powyżej 65 roku życia wynosiła prawie 17 milionów, co stanowiło ok. 20% społeczeństwa.

Neue Entsenderichtlinie wird die bisherigen Entsendemodelle in der Pflegebranche illegal machen

In dem neuesten Buch: http://pflegeinstitut.eu/Buch wurden alle Aspekte der Entsendung von Pflegekräften nach Deutschland systematisch besprochen.

Anbei finden Sie das detaillierte Programm der Konferenz (Berlin) zum brisanten Thema: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland in 2019.

Korzystne opodatkowanie zysków firm zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem: podatek 9% od 1.1.2019 r.

Mimo wielu niekorzystnych zmian dla firm oraz ich właścicieli wprowadzanych w 2018 oraz od 1.1.2019 r. rząd przewidział niezwykle korzystne opodatkowanie dochodów z działalności transgranicznej w wysokości 9%. Zmiany w prawie podatkowym wymagają modyfikacji modelu działania przez większość firm zajmujących się zatrudnianiem cudzoziemców oraz delegowaniem pracowników. Zmiany są korzystne dla agencji pracy tymczasowej oraz dla firm zajmujących się outsourcingiem.

opieka domowa - branża przyszłości: delegowanie opiekunek do Niemiec - jedyny biznes związany z transgranicznym zatrudnieniem, który będzie się rozwijał przez najbliższe dekady

W związku z nadchodzącą automatyzacją procesów produkcji w najbliższych dekadach czeka Europę Zachodnią strukturalne bezrobocie. Związane z tym jest także ograniczenie wszelkich aktywności biznesowych związanych z zatrudnieniem i także z transgranicznym zatrudnieniem. 

Jedna z niewielu branż, która przetrwa turbulencje na zmieniających się rynkach zatrudnienia, jest branża opieki domowej.

Kontrole krzyżowe w polskich firmach delegujących pracowników do Belgii

Od początku 2018 roku trwają zmasowane kontrole w polskich firmach delegujących pracowników do Belgii.

Celem kontroli jest udowodnienie polskiej firmie, że delegowanie jest nielegalne i objęcie pracowników delegowanych obowiązkiem w zakresie oskładkowania na terenie Belgii. Polski ZUS i PIP pomaga belgijskim władzom zlikwidować polskie delegowania do tego kraju oraz nałożyć drakońskie sankcje finansowo-karne na władze polskich firm i ich belgijskich kontrahentów.