Kwiecień 2021

Kasy urlopowe we Francji: nowy obowiązek dla polskich firm

Zmienione w 2020 roku przepisy o delegowaniu do Francji były okazją do wzmocnienia mechanizmów kontroli w zakresie uczestniczenia przez polskie firmy we francuskim postępowaniu urlopowym. W postępowaniach kontrolnych egzekwowany jest ten obowiązek przez francuskich inspektorów pracy. Polskie firmy mogą się zwolnić z tego kosztownego i czasochłonnego obowiązku, jeżeli spełnią warunki, przewidziane w wyjątkach uregulowanych w przepisach francuskiego kodeksu pracy. 

Procedury francuskie uzupełnione zostały niedawno o nowe wytyczne.

Komisja Europejska potwierdza: otwarta furtka optymalizacji kosztów delegowania

Komisja Europejska potwierdza w swych najnowszych wytycznych dot. delegowania istnienie ciekawej furtki optymalizacji kosztów delegowania pracowników i zleceniobiorców, których koszty zatrudnienia wykraczają poza minimalne stawki w danym kraju.

Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że w wielu branżach polscy pracownicy delegowani zarabiają więcej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie wynikające z lokalnych przepisów. Nowe przepisy o delegowaniu zawierają kilka interesujących furtek pozwalających drastycznie obniżyć koszty delegowania takich pracowników. 

Delegowanie do Francji: nowa definicja działalności ciągłej na terenie Francji

Inspektorzy francuscy na większą niż dotąd skalę udowadniają polskim firmom, że prowadzą na terenie Francji działalność o charakterze stałym (activité habituelle, stable et continue en France), której ich zdaniem nie można prowadzić bez rejestracji jako pracodawca na terenie Francji. Dodatkowe skutki dla polskiej firmy to najczęściej opodatkowanie i także czasem oskładkowanie na terenie Francji. Francuskiemu kontrahentowi polskiej firmy grozi konieczność wypowiedzenia kontraktu z polską firmą pod rygorem surowych sankcji. 

Nowe serwisy prawne, ubezpieczeniowe (A1, podstawa wymiaru składek) i podatkowe dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec: InstytutOpieki.eu | Dbamy o najwyższe standardy opieki w UE

Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Zezwolenie na użyczanie pracowników do Niemiec, niemiecka spółka i oddział w Niemczech: nowe obowiązki

W związku z najnowszymi wytycznymi Federalnej Agencji Zatrudnienia przypominamy o nowych obowiązkach polskich firm i wymogach administracyjnych przy

Kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących do Belgii

Od jesieni 2020 trwają zmasowane kontrole podatkowe w polskich firmach delegujących personel do Belgii. Celem inspektorów jest opodatkowanie na terenie Belgii z mocą wsteczną zysków polskich firm, opodatkowanie z mocą wsteczną personelu delegowanego i nałożenie sankcji karno-skarbowych za uchylanie się od podatkowych obowiązków meldunkowych.

Dedykowany system kadrowo-płacowy dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Galopujące żądania w zakresie wynagrodzeń netto wysuwane przez pracowników są prawdziwą zmorą pracodawców delegujących. Nowe przepisy o delegowaniu utrudnią polskim firmom delegowanie pracowników i ich wynagradzanie.

Niedawno weszły w życie nowe przepisy o delegowaniu opiekunek do Niemiec. Przewidują one nowe obowiązki w zakresie koniecznej dokumentacji. Każda firma delegująca musi sporządzać dzienną, tygodniową i miesięczną dokumentację płacową zgodną z nowymi niemieckimi regulacjami. Za nieprzestrzeganie nowych regulacji grożą polskim firmom drakońskie kary. 

Circulaire détachement: nowe wytyczne dla firm delegujących do Francji

W styczniu 2021 roku francuski minister pracy wydał okólnik dla inspekcji pracy w całym kraju.

Wytyczne są zbiorem zasad dot. delegowania i wynagradzania pracowników delegowanych.

Wytyczne są podstawą nakładania sankcji na polskie firmy i ich francuskich kontrahentów. Wskazują też na elementy, które w 2021 roku są przedmiotem skrupulatnych kontroli.