optymalne-reklama.jpg

Konferencja dla Praktyków 14.11.2019 Rotterdam - izolacje przemysłowe, rusztowania i usługi spawalnicze: delegowanie do Niderlandów, Belgii i Niemiec od 2020 r.

Rotterdam, 14.11.2019, 
Marriott Hotel***** Rotterdam

11.00-14.00 Izolacje przemysłowe, rusztowania i usługi spawalnicze: delegowanie do Niderlandów, Belgii i Niemiec od 2020 r.
zmiana przepisów o delegowaniu | legalne modele delegowania i zatrudnienia od 2020 r. |  optymalizacja kosztów

Program: 11.00-14.00  Konferencja dla Praktyków

I. Zmiana przepisów od 2020 R.

 • Ograniczenie delegowania do 12 miesięcy
 • Wyjątkowe przedłużenie delegowania na dłuższe okresy
 • Ograniczenia delegowania do warsztatów położonych w Niderlandach, Belgii i Niemczech
 • Zdolność firmy polskiej, litewskiej i bułgarskiej do delegowania: nie każda firma może po 2020 roku delegować pracowników do Niderlandów, Belgii i Niemiec
 • Zdolność pracownika do delegowania: nie każdy pracownik może być po 2020 roku delegowany do Niderlandów, Belgii i Niemiec
 • Nowe zasady rotacji pracowników delegowanych między Niderlandami, Belgią i Niemcami
 • Nowe zasady poświadczania formularzy A1 od 2020 r.
 • A1 z art. 12
  • wydłużone okresy zatrudnienia w Polsce, na Litwie, w Rumunii i w innych krajach przed delegowaniem do Niderlandów, Belgii i Niemiec
  • wydłużone okresy przerwy między delegowaniami 12-miesięcznymi
 • A1 z art. 13
  • Nowe utrudnione zasady delegowania w oparciu o formularze A1 z art. 13 – które firmy przestaną mieć możliwość delegowania pracowników do Belgii, Niderlandów i Niemiec od 2020 r.?
 • Firmy z Polski, Rumunii i Litwy muszą zapewnić od 2020 r. swoim pracownikom delegowanym do Niderlandów, Belgii i Niemiec wyższe wynagrodzenia – o ile wzrosną od 2020 r. ceny usług firm z Europy Środkowo-Wschodniej?
 • Odpowiedzialność firm belgijskich, niderlandzkich i niemieckich za wynagrodzenia pracowników delegowanych przez firmy z Polski, Słowacji i Rumunii
 • Kalkulacja kosztów delegowania do Niderlandów, Belgii, Niemiec
  • Zakład podatkowy i opodatkowanie firmy delegującej
  • Opodatkowanie pracowników delegowanych
  • Składki socjalne
  • Inne fundusze obowiązkowe
  • Modele kalkulacyjne kosztów delegowania w branży rusztowaniowej, izolacyjnej oraz spawalniczej pracowników delegowanych do Niderlandów, Belgii i Niemiec
  • Odpowiedzialność belgijskiego, niderlandzkiego i niemieckiego zleceniodawcy za składki i podatki firm z Polski, Rumunii i Bułgarii
 • Delegowanie po 2020 r. do Niderlandów, Belgii i Niemiec pracowników z Ukrainy i innych krajów niebędących członkami UE
  • Procedura van der Elst
  • A1
  • Podatki, składki socjalne
  • Kalkulacje wynagrodzeń

II. Nowe modele działalności transgranicznej w Belgii, Niderlandach i Niemczech: delegowanie pracowników od 2020 r.

 • praca tymczasowa-subcontracting
 • kalkulacja kosztów pracownika delegowanego po 2020 r.: podatki, składki socjalne, inne fundusze obligatoryjne

III. Kontrole i inne problemy

 • kontrole w Belgii, Niderlandach, Niemczech oraz w państwach, z których pracownicy są delegowani
 • nowy system kontroli transgranicznych
 • jak uniknąć problemów?

IV. Dokumentacja: jak sporządzać prawidłową dokumentację dla pracowników delegowanych?

V. Optymalizacja kosztów związanych z delegowaniem: jak legalnie i optymalnie kosztowo działać w branży rusztowaniowej, izolacyjnej oraz spawalniczej w Niderlandach, Belgii i Niemczech?

14.00-15.30 get together – working lunch

Spotkanie bezpłatne dla wszystkich uczestników konferencji.

16.00-18.00 Let’s have a glass wine

Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood Tomasz Major zaprasza na degustację win!

(by special invitation only)

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji została ściśle ograniczona do 60 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na praktyczny i branżowy charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, a także kancelarii prawnych, podatkowych, biur rachunkowych i innych doradców o niezgłaszanie się na Konferencję. - Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla firm zatrudniających pracowników w branży izolacji przemysłowych, rusztowaniowej, budowlanej i spawalniczej. 

Konferencję prowadzi osobiście Tomasz Major – Partner Zarządzający w Brighton&Wood.

Brighton&Wood od ponad 15 lat doradza wiodącym firmom zatrudniającym w całej Europie pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej w branży izolacji przemysłowych, rusztowaniowej, budowlanej i spawalniczej.

Kluczowi klienci Brighton&Wood prowadzą działalność w branżach infrastrukturalnych. Są to zarówno globalnie działające koncerny międzynarodowe, jak i małe oraz średnie firmy rodzinne. Prawnicy Brighton&Wood wspierają tych przedsiębiorców nie tylko w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą, ale prowadzą także negocjacje z zagranicznymi związkami zawodowymi oraz rozwiązują konflikty wewnątrz większych, międzynarodowych struktur. Kontakt: www.BrightonWood.com

Tomasz Major, jest autorem bestsellerowej książki „Posting of Workers in Europe” oraz ponad 200 innych publikacji na temat transgranicznego zatrudnienia w Europie. Jest twórcą europejskiej sieci firm doradzającym firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major od ponad 20 lat obsługuje firmy polskie, litewskie, rumuńskie, bułgarskie, węgierskie i słowackie działające w branży izolacji przemysłowych, rusztowaniowej, budowlanej i spawalniczej, a także ich niemieckich, belgijskich i niderlandzkich kontrahentów.

FORMULARZ ZAPISU