Wrzesień 2017

Rząd i ZUS chce oskładkować umowy o dzieło i zlikwidować ulgi w oskładkowaniu umów zlecenia; jednocześnie chce wprowadzić powszechną emeryturę obywatelską w wysokości kilkuset złotych

Podczas wrześniowej Konferencji eksperckiej zorganizowanej przez ZUS przedstawione zostały pomysły na uszczelnienie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. ZUS proponuje m.in. pełne oskładkowanie umów o dzieło i likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń.

W Konferencji wzięli udział eksperci Izby Pracodawców Polskich, a Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major w swoim obszernym piśmie skierowanym do Prezes ZUS odniósł się krytycznie do poszczególnych propozycji przedstawionych przez ZUS.

PILNE!!! nowe obowiązki dla pracodawców delegujących swój personel do Belgii - od 1 października 2017 r.

Szanowni Państwo!

Kilka dni temu zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze do belgijskiej ustawy o delegowaniu pracowników.

Przewiduje ono już od 1 października 2017 r. nowe obowiązki rejestracyjne/notyfikacyjne, za których naruszenie grożą wysokie kary finansowe.

Konferencja: Delegowanie polskich i ukraińskich pracowników do Belgii, Francji i Niemiec w budownictwie, energetyce i przemyśle - aktualne problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe oraz wyzwania na przyszłość

Serdecznie zapraszamy na Konferencję dla Praktyków, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21.09.2017 i poświęcona będzie polskich i ukraińskich pracowników do Belgii, Francji i Niemiec w budownictwie, energetyce i przemyśle.

Podczas konferencji omówione zostaną szczegółowo aktualne problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe oraz wyzwania na przyszłość.

Kalendarz 2018

Miło nam poinformować, że - jak co roku - Prezes Izby Pracodawców Polskich IPP Tomasz Major osobiście przygotował dla firm zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem przepiękny Kalendarz na rok 2018. To już piąty rok z rzędu, kiedy przygotowujemy dla właścicieli i osób zarządzających firmami zajmującymi się nowoczesnym zatrudnieniem specjalny kalendarz.

Co tydzień towarzyszyły nam będą zapierające dech w piersiach widoki sfotografowane przez Tomka Majora. Są one co roku dla czytelników Kalendarza inspiracją do najpiękniejszych wycieczek, wakacji, wypraw i ekspedycji.

spotkanie z nepalskimi agencjami rekrutacyjnymi

Zarząd IPP oraz kierownictwo Kancelarii Brighton&Wood odbędzie w najbliższych trzech tygodniach szereg spotkań z nepalskimi agencjami rekrutacyjnymi.

Celem spotkań w Katmandu i Pokharze jest udrożnienie rekrutacji nepalskich pracowników do Polski oraz płynnego uzyskiwania wiz.

Zaostrzenie przepisów o poświadczaniu A1: kolejny cios z Brukseli w polskie firmy delegujące

Równolegle do prac nad dyrektywą o delegowaniu procedowane są zmiany w przepisach europejskich rozporządzeń w/s poświadczania A1.

Nowe przepisy przewidują m.in. szerokie badanie przez ZUS zdolności firmy do delegowania oraz zdolności pracowników do bycia delegowanymi, a także - w zakresie art. 13 („delegowanie na dwa kraje”) - przewiduje się konieczność prowadzenia znaczącej działalności na terenie Polski. Nowe zasady przewidziane są także w sferze poświadczania formularzy A1 z art. 13 (praca w kilku krajach) dla obywateli krajów trzecich. Komisja zakłada ograniczoną ważność dokumentu A1, ekspresowe weryfikowanie i uchylanie poświadczonych formularzy A1 przez ZUS i przez zagraniczne instytucje, a także automatyczną i błyskawiczną egzekucję zagranicznych składek przez ZUS.

Wielka akcja kontroli ZUS w firmach zatrudniających Ukraińców

W czerwcu b.r. z kilku niezależnych od siebie i nieoficjalnych źródeł otrzymaliśmy wiarygodną informację o zakrojonej na szeroką skalę akcji kontroli, którą za kilka dni mają rozpocząć wydziały kontroli wszystkich jednostek terenowych ZUS w firmach zatrudniających Ukraińców.

W związku z urlopami pracowników wydziałów kontroli ZUS akcja została przełożona na okres powakacyjny. ZUS od września będzie wspierany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiany w europejskich przepisach o delegowaniu uderzą w polskie firmy

Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu potwierdzili niedawno, że przyjęcie i wejście w życie rewolucyjnych zmian przepisów o poświadczaniu formularzy A1 oraz rewizji dyrektywy 96/71 w/s delegowania jest nieuchronne i nastąpi niebawem. We wrześniu mają zapaść wiążące decyzje w tym zakresie. Wiadomo już, że nowe przepisy wymierzone są w ograniczenie polskiego eksportu usług i polskiego delegowania.

Czy firma delegująca może wystąpić do US o zwrot nienależnie odprowadzonego PIT za pracowników delegowanych ?

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem przekazanym portalowi Delegowanie.pl przez Kancelarię Brighton&Wood, firma delegująca może wystąpić do fiskusa o zwrot nienależnie zapłaconego w Polsce podatku naliczonego od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

Do tej pory niemal wszystkie urzędy skarbowe odmawiały takich zwrotów, twierdząc, że przysługują one wyłącznie podatnikowi, a nie płatnikowi podatku.